Tên công ty: Công ty Phú Tài Decal

Địa chỉ: 579 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạch, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909058283

Hotline: 0909058283

Email: phutaidecal.info@gmail.com